Davut GENÇ
Personel Dairesi Başkanı
E- Posta davutgenc@ogm.gov.tr
...@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi Bağören - 1958
Öğrenimi Eğitim Fak.-Fransızca Böl - 1985
Görev Yeri ve Görevi Pamuk İşl.Gen.Müd.Memuru
Proje ve Uygulama Gn.Müd.Memuru
Proje ve Uygulama Gn.Müd. Şefi
Per.Dai.Başk.Emeklilik İşl.Şb.Müd.Uzmanı
Per.Dai.Başk.Emeklilik İşl.Şb.Müd.APK.Uzmanı
İd.ve Mali İşl.Dai.Başk.Tahakkuk İşleri Şube Müdürü
Per.Dai.Başk.gör. APK.Dai.Başk.APK Uzm.
Per.Dai.Başk.gör. APK.Dairesi Başkanı
Personel Dairesi Başkanı
Katıldığı Kurs, Seminer ve Eğitimler