Ersin TURAN

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 
 
 
E-Posta
 
Doğum Yeri ve Tarihi
  Artvin Ardanuç 1961
 
Öğrenimi   Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Görev Yeri ve Tarihi
Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü Memur (1988 - 1997)
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü İşletmeler Saymanı (1997 - 2002)
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü İşletmeler Saymanı
(31/07/2002 - 12/11/2002)
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü İMİ Şube Müdürü
(12/11/2002 - 09/12/2011)
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürü
(09/12/2011 - 27/04/2013)
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı (29/04/2013)
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (21/11/2014)
 
Katıldığı Kurs, Seminer ve Eğitimler
-Saymanlığa Hazırlama Semineri,1996
-İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü ile ilgili hizmet içi  eğitim seminerlerine katılımcı olarak,  
-Döner Sermaye Saymanlarına Yönelik hizmet içi eğitimlerinde;
-Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe  Yönetmeliği,
-Vergi Uygulamaları,
-Analitik Bütçe Uygulamaları,
-Taşınır Mal yönetmeliği uygulamaları konularında;
-Eğitici olarak görev almıştır.