Erdoğan Resim.jpg

Erdoğan ŞİRİN
Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı

 Tel: 0312 248 1710/1711, Fax: 0312 248 1712

E - Posta
 
Doğum Yeri ve Tarihi
Trabzon-1962

Öğrenimi
 • KTÜ Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği - 1988
 • Çanakkale Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği - 1984
Görevi ve Görev Yeri
 • 1988-1989  Kastamonu/Giresun Orman Bölge Müdürlükleri-İşçi Mühendis
 • 1989-1990  Ankara-Polatlı Topçu ve Füze Okulu/ Kahramanmaraş  2.Or.Svş.İst.Tab.Meslek Kurası ile Yedek Subay olarak askerlik görevi
 • 1991-1996  Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü-Yenice Orman İşletme Müdürlüğü- Orman İşletme Şefi 
 • 1997-2003  Orman Genel Müdürlüğü-APK  Dai.Bşk.lığı-Orman Mühendisi
 • 2003-2004 Çevre Orman Bakanlığı-APK Kurulu Bşk.lığı-Çölleşme ile Mücadele Şube Müdürü V.
 • 2004-2010  Orman Genel Müdürlüğü-Dış İlişkiler Şube Müdürü V.
 • 2011-2017   Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı- Daire Başkan Yardımcısı
 • 14.07.2017---  Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı
Katıldığı Kurs, Seminer ve Eğitimler​
 • Ankara Üniversitesi TÖMER Yabancı Dil Kursu
 • Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Temel Eğitim Programı
 • Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği(AB) Dış İlişkiler Uzmanlık Eğitimi Programı
 • AB Su Çerçeve Direktifinin Türkiye’de Uygulanması Eğitimi (Hollanda)
 • Çölleşme ile Mücadele Eğitimi (İspanya)
 • UNFF-İnsanlar İçin Orman (Çin)
 • UNFF-Ormancılığın Finansmanı (Avusturya-Viyana)
 • Orman Amenajman Planlama ve Kaynak Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (Finlandiya)
​​