Orman İdaresi Şube Müdürlüğü
---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Orman amenajman planlarının yenilenmesi ile ilgili yıllık iş programı ve bütçe tekliflerini hazırlayarak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak, gerçekleşmelerini izlemek,
 
b)    Planlama ile ilgili altlıkların teminine ait işleri takip etmek,
 
c)    Planların onaylanmasını ve ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
 
d)    Plan değişikliği ve olağanüstü hâsılat etası ile ilgili teklif ve raporları inceleyerek sonuçlandırmak,
 
e)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
      Etüt ve Planlama Şube Müdürlüğü
---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Yenilenen amenajman planlarının mevzuatına uygun düzenlenmesi için kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 
b)    Demirbaşların kayıt, devir, teslim, muhafazası ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını, planların ve kuruluş dosyalarının arşivlenmesini sağlamak,
 
c)    Genel Müdürlük teşkilatlanma ve kuruluşlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,
 
d)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
     Takip ve Kontrol Şube Müdürlüğü
---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Amenajman planlarının uygulanmasını takip ve kontrol etmek, plan uygulamalarının kontrolü ile ilgili denetim raporlarını değerlendirmek, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,
 
b)    Plan uygulama sonuçlarına ait yıllık raporların incelenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,
 
c)    Amenajman planlarındaki veri ve bilgileri derlemek ve güncelliğini sağlamak,
 
d)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
      Ulusal Orman Envanteri Şube Müdürlüğü
      ---------------------------------------------------------------------------------------------
a)    Ulusal orman envanteri çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,,
 
b)    Ulusal ve uluslararası raporlamalarda ihtiyaç duyulan veri ve bilgi taleplerini incelemek ve değerlendirmek,
 
c)    Ulusal orman envanteri ile ilgili üniversite ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak
 
d)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
     Orman Modelleme ve Hâsılat Şube Müdürlüğü
      ---------------------------------------------------------------------------------------------
a)   Amenajman plan yapımı ile ilgili program yapılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
 
b)    Amenajman planları ile ilgili konumsal veri tabanını kurmak ve yönetmek,
 
c)    Orman büyüme ve hâsılat modelleri ve simülasyonu çalışmalarını yürütmek, takibini yapmak
 
d)    Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.