Ahmet BAŞKAN
Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanı

E- Posta
ahmetbaskan@ogm.gov.tr
Doğum Yeri ve Tarihi
Öğrenimi

KTÜ Orman Fakültesi, 1990

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yüksek Lisans

Görev Yeri ve Tarihi

1)  08.06.2015 Orman ve Köy İlşkileri Daire Başkanı

2) 16.09/2011- 07.06.2015 Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığında Daire Başkan Yardımcılığı
3) 05/2008-9/2011 İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığında Mühendis.
4) 08/2004–05/2008 Orman Genel Müdürlüğü, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürlüğünde Mühendis
5) 07/2003–08/2004 ORKÖY Genel Müdürlüğünde Pazarlama Şube Müdürü V.
6) 09/1998–07/2003 Orman Genel Müdürlüğü, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürlüğünde Mühendis
7) 05/1997–09/1998 Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez Hıdır Köyü İlköğretim Okulunda Öğretmen
8)  06/1995–05/1997 Özel sektöre ait kâğıt fabrikasında İşletme Mühendisi
9)  05/1992–04/1995 Özel sektöre ait yonga levha  fabrikasında İşletme Mühendisi
10)  09/1990–07/1991 Amasya Orman Bölge Müdürlüğünde Yevmiyeli Mühendis
 
Katıldığı Kurs, Seminer ve Eğitimler
 
 
 1) 10-14/03/2011 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
 2) 29/03-02/04/2010 Bilgi İletişim Teknolojileri Eğitim Semineri
 3) 05-09/10/2009 AB Proje Yönetim Semineri, Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Vakfı
 4) 12/01-05/02/2009 Bilgi İşlem Teknolojileri Eğitimi
 5) 26-27/11/2008 AB Hibe Projeleri Hazırlama Semineri,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv.
 6)  10-20/03/2008 Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitimi
 7)  02/2007-05/2007 Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Semineri, TODAİE
 8)   01/2007/-02/2007 Kurumsal Performans Semineri, TODAİE
9)   10/2006–12/2006 Değişime Karşı Direnç Yönetimi Semineri, TODAİE
10) 04–09/05/2006 Orman Yangınlarıyla Mücadele Semineri
11) 05/2002-12/2002 Türk-Amerikan Kültür Derneği, İngilizce Kursu
12) 09-12/09/2003 Orman İşletmeciliğinde Toplam Kalite ve Verimlilik Semineri, TODAİE
13) 06/1997-08/1997 Pedagojik Formasyon Kursu, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü