Halis ÖMÜR
Silvikültür Daire Başkanı
 
E- Posta
halisomur@ogm.gov.tr
Doğum Yeri ve Tarihi
Polatlı 1968 
Öğrenimi
İstanbul Orm Fak-Orman Müh 
Görev Yeri ve Görevi
1994-1995 Elazığ Orm Böl Müd - Hazro Orm İşlt Şef
1995-2005 Sakarya Orm Böl Müd - Gümüşdere Orm İşlt Şef
2005-2006 Kütahya Orm Böl Müd - Emet Orm İşlt Müd Yrd
2006-2009 Kütahya Orm Böl Müd - Kütahya Orm İşlt Müd Yrd
2009-2011 Kütahya Orm Böl Müd - Makina İkmal Şub Müd
2011-2014 Kütahya Orman Böl Müd - Bölge Müd Yard
2014-...... Silvikültür Dairesi Başkanlı - Daire Başkanı
Katıldığı Kurs, Seminer ve Eğitimler
- İngilizce Kursları

-Yönetici Geliştirme Seminerleri

-Kurumsal Kimlik Oluşturma ve Geliştirme Eğitimleri