Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sıra No

16

Title

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Projesine İlişkin ÇED İnceleme Ve Değerlendirme Formunun Proje Sahibine Verilmesi

Kimler Başvurabilir

Vatandaş,Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları

İstenilen Belgeler

Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı), Vekaletname, İmza Sirküleri, Kuruluşun Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan Ticari Ünvanı ve Adresi

Attachments

5.rar    
Created at 26.1.2018 12:47 by Murat FIRAT Bilgisayar İşletmeni
Last modified at 23.2.2018 16:23 by ÖZCAN NİHAN KOŞAR Peyzaj Yüksek Mimarı