Skip Ribbon Commands
Skip to main content
16.1.2015 12:54:14
​Ülkemizde bütün ormanlar, coğrafi bilgi sistemleriyle elektronik ortamda planlanmakta ve yenilenmektedir.

Ülkemizde bütün ormanlar, ekonomik, koruyucu ve çevresel orman fonksiyonları kullanılarak Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlamasına göre uluslararası sözleşmeler çerçevesinde katılımcı yaklaşımla coğrafi bilgi sistemleriyle elektronik ortamda planlanmakta ve yenilenmektedir.


Yazdır