Skip Ribbon Commands
Skip to main content

F A A L İ Y E T L E R İ M İ Z

1 Yılda Ortalama 1 Milyon Fidan Üretimi
15 Yılda 1 Milyon Dekar Alanda Ağaçlandırma
5000 Köye 1 Gelir Getirici Orman Projesi
1 Milyar
Fidan
1
Şehir Ormanı ve Mesire Yerleri
1
Bal Ormanı
1 Bin Ton
Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi
1 Milyon Ton
Oksijen Üretimi