Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

 

Genel Müdürlüğümüzce 29.08.2019 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi) Alımı İlanının “ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR” başlıklı 1 inci bölümünde yer alan (d) ve (e) maddelerindeki şartları sağlayan adayların, aynı ilanda Ek-1 de yer alan  orman fitopatolojisi ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapan adaylar için belirtilen illeri tercih ederek yerleşmeleri halinde, adaylar laboratuvarlarda  istihdam edilecektir. Başvuru esnasında bu dallarda yüksek lisans yaptığını beyan eden adaylar da diğer aday orman mühendisleri ile aynı şekilde “sözlü ve uygulamalı sınava” tabi tutulacaklardır.

Bu dallarda yüksek lisans yaptığını beyan eden adaylardan, yerleştirme aşamasında yüksek lisans diplomalarını belgelemeleri istenecektir.

Bu şartı sağlamayan adayların başka tercihleri olması halinde, o tercihleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

İlanen duyurulur. 

 

05.10.2019

Paylaş: