Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9-1-Ö BENDİNE GÖRE YAPILAN TAHSİSLİ DİKİLİ SATIŞLARIN DANIŞTAY TARAFINDAN DURDURULMASI İLE İLGİLİ DUYURU

 

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri (ORKOOP) Merkez Birliği tarafından, Başbakanlık ve Bakanlığımız aleyhine, açılan dava neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, “ Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan "ve 6831 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca belirlenen dikili ağaçlar" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda yıllık odun hammadde işleme kapasitesi yirmibeşbin metreküp ve üzeri olan her türlü fabrika ve tesislere yönetmeliğin (ö) bendine göre yapılan tahsisli dikili satışlar durdurulmuştur.

Yürütmenin durdurulması ile ilgili, Bölge Müdürlüklerimize yazmış olduğumuz yazının sureti ektedir.


Kamuoyuna duyrulur.

05.12.2017

Paylaş: