Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönergesi

  

Genel Müdürlüğümüz uhdesinde hizmet vermekte olan Kreş ve Gündüz Bakımevi için halen yürürlükte olan 03.04.2017 tarih ve 33 (B) sayılı “Orman Genel Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönergesi” 01.07.2018 tarihinde yürürlükten kaldırılarak Genel Müdürlüğümüzün 21.06.2018 tarih ve 38 sayılı Olurları ile linkte bulunan “Orman Genel Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönergesi” yürürlüğe konulacaktır. 

28.06.2018

Paylaş: