Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Orman Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Onaylandı


​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi sonrası,  Cumhurbaşkanlığınca Ağustos 2018’de açıklanan  100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlık Makamının 07.09.2018 tarih ve 1875570 Sayılı Kararı ile başlatılan Orman Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı yenileme çalışmaları sonuçlandırılmıştır.​​

Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, ulusal ormancılık programı, kalkınma planı, orta vadeli plan/program ve diğer üst politika belgeleri ile ilgili ulusal ya da bölgesel strateji belgeleri ve/veya eylem planlarında öngörülen ormancılık temel politika, öncelik, hedef yada tedbirler veya eylem önerileri çerçevesinde hazırlanan Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı (2019-2023)  Sayın Bakanımızın 12.12.2018 tarih ve 2675273 sayılı Onayı ile 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

17.12.2018

Paylaş: