Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kamu Konutları Talebinde Bulunan Personelin Dikkatine

Kadroları Genel Müdürlüğümüz merkezinde olup, 31.12.2018 tarihine kadar Kamu Konutları için müracaat edenler için yayımlanan geçici Puanlama listesine yapılan itirazların Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirme neticesinde kesin puanlama listesi oluşturulmuştur.

2019 Yılı içinde Kamu Konutu olarak tefrik edilecek veya her hangi bir nedenle boşalacak konutlardan Görev ve Sıra Tahsisli konutların tahsis işlemleri bu listelerdeki sıralamalar dikkate alınarak yapılacaktır.

* Sıra tahsisli olarak müracaat eden personel için oluşturulan sıralamada ise öncelik; Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince kamu konutundan hiç faydalanmayan veya 5 yıldan daha az süreyle faydalanan personele verilecektir.

Görev ve Sıra Tahsisli sıralama listesi kurumsal portalda "Duyurular" kısmında yayınlanmıştır.

Duyurulur.

25.01.2019

Paylaş: