Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2019 YILI 2.DÖNEM YER DEĞİŞTİRME TERCİH İLANIDIR

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak hazırlanan Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde;

09.08.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden yayımlanan ilan çerçevesinde 2018 yılından kalan ve 2019 yılında rotasyona tabi olan personellerin atama işlemleri Genel Müdürlüğümüzce gönüllülük esasına göre yapılmıştır.

Yine aynı ilan içerisinde belirtildiği üzere Genel Müdürlüğümüzce ikinci aşama personel tercihleri alınacağından bu husus çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde olup 13.10.2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ilgili maddesinde belirtilen unvanlarda çalışan personel ile 20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak atama işlemlerinde;

Son görev yerine başladıkları tarih itibariyle (İlk defa açıktan atamalar dahil) halen çalıştıkları birimlerde 31.12.2016 tarih ve öncesinde göreve başlayanlar ilan edilen birimlere tercihlerde bulunabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen tarih sonrasında bulundukları yerde göreve başlayan personel kesinlikte tercihte bulunmayacak, tercihte bulunan personelin tercihi dikkate alınmayacaktır. Olası bir sistem arızasında tercihte bulunsalar dahi Birim Amirlerince talepleri onaylanmayacaktır. Sehven onaylanan tercih formu Genel Müdürlüğümüzce dikkate alınmayacaktır.

2019/1 atama döneminde rotasyona tabi olup birinci aşamada tercihine yerleştiği ilan edilen personelin ikinci aşamada her ne sebeple olursa olsun kesinlikle tercihleri kabul edilmeyecektir. Ancak birinci aşamada tercih yapıp tercihine yerleşemeyen personel tercihte bulunabilecektir.

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde en fazla çalışabilecekleri süreyi tamamlayıp daha öncesinde farklı birimlere ataması yapılan personel tekraren rotasyona tabi olduğu görev ve pozisyonlara, soruşturma neticesinde başka birimlere ataması yapılan personelin tekraren eski birimlerine tercih yapamayacaklardır.

Bu hususlar doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden yayımlanacak birimlerden;

- Şeflik görevinde çalışan personel ilan edilen Şefliklere,

- Yönetici kadrosunda çalışan personel eş değer kadro ve görevlere,

- Mühendisler, mühendisliklere ve/veya Şeflik görevlerine, daha önce kazanılmış hakkı varsa kazanılmış hakkı olduğu görevlere,

- Diğer mühendisler (Orman Mühendisleri haricindeki mühendisler ) durumlarına uygun Şefliklere veya mühendisliklere,

- Sayman görevinde çalışan personel ise sayman görevlerine,

- Orman Muhafaza Memurları da kendileri için ilan edilecek birimlere yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde;

Tercihte bulunabileceklerdir.

 

Buna göre tayin işlemlerinde;

Atama tercih işlemlerinde, orbis.ogm.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra sırayla ekranın sol kısmında bulunan Personel İşleri, Rotasyon İşlemleri ve Rotasyon Tercih Listesi linklerine tıklanarak sisteme giriş yapılacak, istenilen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Bu personelden varsa mazereti olanlar mazeretlerini gösterir belgelerini sisteme yükleyecektir.

27.09.2019 tarihi saat:00.01 de başlayıp 04.10.2019 tarihi saat:23.59’ da sona erecektir.

Personel yapmış oldukları tercihlerin çıktısını alarak ıslak imza ile imzaladıktan sonra 07.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar birimlerine teslim edeceklerdir.

Her personel en fazla 5 birime tercih yapabilecektir.

Sistem üzerinden gönderilen talepler birim amirlerince 10.10.2019. tarihi saat:23.59’a kadar onaylayarak Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

Bu dönem içerisinde yapılacak olan yer değiştirmeler tamamen personel ve iş planı çerçevesinde yapılacağından personelin tercihleri birim amirinin onayına sunulacak birim amirlerince uygun görülmesi halinde onaylanarak Genel Müdürlüğümüze sistem üzerinden gönderilmiş olacaktır. Uygun görülmeyen talepler Genel Müdürlüğümüze kesinlikle gönderilmeyecektir. Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen taleplerde yine Genel Müdürlüğümüzce personel ve iş planlaması çerçevesinde değerlendirilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Sistemde belirlenen tarih aralığı otomatik olarak açılacak ve kapanacak olup ek süre verilmeyecektir. Bu durum göz önünde bulundurularak, hem başvuruyu yapan personel hem de başvuruları onaylayacak Birim Amirleri ilan metninde belirtilen tarih aralığında işlemlerini gerçekleştirecektir.

Birim amirlerince onaylanan talep formları Genel Müdürlüğümüz sistemine düştükten sonra iade ve/veya değiştirme işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

İlan Olunur.​

25.09.2019

Paylaş: