Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2019 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Genel Müdürlüğümüzün personel ihtiyaçları doğrultusunda Merkez ve Taşra teşkilatına 18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde;

a)    1 ila 8 derece arası 381 Adet Mühendis,

b)    1 ila 8 derece arası 5 Adet Mimar,

c)    1 ila 7 derece arası 4 Adet Mütercim,

d)    1 ila 9 derece arası 371 Adet Tekniker,

 

kadroları için açılması uygun görülen Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 19.10.2019 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmıştır.

 

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlayarak yapılan sıralama sonucu, ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların da son adayla birlikte sözlü sınava alınacağına ilişkin hüküm çerçevesinde Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri ve sınav tarihlerine ait bilgiler ekte yer almaktadır.(EK-1)

Adaylar, sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

SÖZLÜ SINAV KONULARI

PUAN

a

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

25

b

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

15

c

Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

15

d

Genel kültür ve genel yeteneği,

15

e

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

15

f

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

15

 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecek olup sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına katılmaya hak kazanan adayların; Ek-1 listesinde belirtilen isimlerinin hizasında bulunan tarih ve saatte sınava katılmak üzere Ankara ilinde yer alan; 

Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü 

Behiçbey Orman Fidanlığı 

Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi 

Güvercinlik Mevkii No:12 Behiçbey Tren İstasyonu Karşısı 

Etimesgut/ANKARA 

adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Sınava katılacak olan adaylar kendi imkânları doğrultusunda sınav merkezine gidebilecekleri gibi, kendi imkânları ile gidemeyecek olan adayların adlarının hizasında bulunan sınav tarihinde, Orman Genel Müdürlüğü’nün Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü misafir otoparkında hazır bulunmaları halinde sınavın yapılacağı yere kurum servisleriyle de gidebileceklerdir. Servisler OGM toplanma alanından(Misafir Otoparkı) sınav merkezine her gün sabah saat 08:00’de ve öğlen 12:30’da hareket edecek olup, bu saatler dışında servis hizmeti verilmeyecektir. 

Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Tel No: 0 312 211 13 59 

İlan olunur.

 ​

24.12.2019

Paylaş: