Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Uygulama Kılavuzu Uygulamaya Konulmuştur

 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Ulusal Seti ile uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlama sürecinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek her türlü faaliyetin koordinasyon görevi Bakanlık Makamından alınan Olur çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Bu kapsamda 2017 yılında başlatılan Ulusal Set geliştirme süreci 25-26 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da yapılan geniş katılımlı bir Çalıştayla sonuçlandırılmıştır. Söz konusu Çalıştay’da alınan kararlardan biri de ulusal set uygulama kılavuzunun hazırlanması idi.

Bu çerçevede;

Ulusal Sette yer alan unsurların tüm paydaşlarca ortak şekilde algılanmasını sağlayacak standartların belirlenmesi, kavramların açıklanması, raporlama mekanizmalarının oluşturulması gayesiyle katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Uygulama Kılavuzu Bakanlık Makamının 25.12.2019 tarih ve 58024676-605.02-E.2603215 sayılı Oluru ile uygulamaya konulmuştur.

Tüm paydaşların bilgilerine sunulur.

Uygulama kılavuzunu görmek için tıklayınız.​

30.12.2019

Paylaş: