Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN

 
 Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 (bin yüz elli) adet Orman Mühendisi alımına ilişkin başvurular 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında tamamlanmış, Sözlü ve Uygulamalı Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 11.10.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz sitesinde ilan edilmiştir.
 
Orman Mühendisi Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019-26.12.2019 tarihleri arasında Ankara İlinde kurulan komisyonlarca icra edilmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarını https://isealim.ogm.gov.tr/ adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 10-14.02.2020 tarihleri arasında 5 (Beş) iş günü içerisinde ve 17.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde yazılı olarak yapacaklardır. Belirlenen tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Sınav Kurulunca 17-21.02.2020 tarihleri arasında 5(beş) iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar nihai başarı sonuçlarını 21.02.2020 tarihinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Nihai başarı listesinin belirlenmesi sonucu tercih yapmaya hak kazanan asil adayların tercih işlemleri 24-28.02.2020 tarihleri arasında yapılacak olup tercih işlemlerine ilişkin ilan www.ogm.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. 

İlan olunur.


 

07.02.2020

Paylaş: