Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI TERCİH İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLAN

 

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 adet Orman Mühendisi alımına ilişkin Sözlü ve Uygulamalı Sınav nihai sonuçları 21.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz sitesinde ilan edilmiştir.

Tercih yapmaya hak kazanan asil adaylar, tercihlerini 24.02.2020 tarihinden itibaren 28.02.2020 tarihi Saat:23:59’a kadar https://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile yapabileceklerdir.

Tercih yapmaya hak kazanan asil adayların tercih edebileceği münhal birimler ekte yer almakta olup her adayın en fazla 10 İl tercih etme hakkı bulunmaktadır.

Adaylar tercih edilecek İl içinde ilana çıkılmış olan Orman İşletme Müdürlüklerinden uygun bulduklarını tercih edecek olup, İşletme Müdürlüğü bazında tercih sınırı olmayıp toplam on ili aşmamak kaydıyla tercih yapabileceklerdir. Örneğin bir aday 10 İl, her İlden 3’er Orman İşletme Müdürlüğü tercih etmesi halinde 30 Orman İşletme Müdürlüğü tercih etmiş olacaktır. İlk ilanımızda ilan edilen 10 İl sayısını aşmamış olacaktır.

Tercihlerinden birine yerleşemeyen adayın Genel Müdürlüğümüzce ilan edilen birimlerden birine yerleştirmeyi kabul ettiğini beyan etmesi halinde boş kalan birimlerden birine puanına göre sistem tarafından yerleştirme işlemi yapılacaktır

Orman Genel Müdürlüğümüz asil adayların tamamının yerleşmesinin uygun olacağını mütalaa etmektedir. Bu sebeple tercih ilan formunda 11’inci tercih olarak Yukarıdaki tercihlerimden birine yerleşemediğim takdirde kurumca ilan edilen birimlerden herhangi birine yerleştirilmeyi kabul ediyorum.butonu açılmıştır. Zorunlu olmamakla beraber puan veya sıralaması nedeniyle herhangi bir tercihine yerleşmeme riski olan adaylarımızın bu butonu işaretlemeleri açıkta kalmamaları için çok önemlidir.

Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarını tercih eden adayların mutlaka Orman Fitopatolojisi veya Orman Entomolojisi yüksek lisans mezunu olmaları (bitirme belgelerinin ibrazı) kesinlikle zorunludur. Bu birimleri tercih eden adaylardan yerleşmiş olsalar bile bitirme belgelerini ibraz etmeyenler yerleştirilmeyecek ve bu adaylara ikinci bir tercih hakkı da verilmeyecektir.

Gerek Orman İşletme Müdürlüklerine gerekse laboratuvarlara yapılan tercihler 24.02.2020-28.02.2020 tarihleri arasında bir kez yapılacağından adayların sınav sonuç puanları, lisans/yüksek lisans bitirme durumlarını gözden geçirerek tercihte bulunmalarının, bütün bu geniş imkânlara rağmen yerleşememeleri halinde bir sonraki aşamada yedek adayların çağrılacağının bilinmesi önem arz etmektedir.

İlan olunur. 

24.02.2020

Paylaş: