Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

​Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 adet Orman Mühendisi alımına ilişkin Sözlü ve Uygulamalı Sınavı nihai sonuçları 21.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz sitesinde ilan edilmiştir. 

Nihai başarı listesi sonucunda tercih yapmaya hak kazanan asil adaylar, tercihlerini, 24.02.2020 tarihinden itibaren 28.02.2020 tarihi Saat:23:59’a kadar https://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile yapmış bulunmakta olup adaylar yerleştirme sonucunu http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. 

Puanları ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilmesi yapılan adayların 09-20.03.2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklarla birlikte yerleştirildikleri birimin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) Cumhuriyet Savcılığı İyi Hal Belgesi,

c) Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge, (Erkek Adaylar için)

ç) İlgili KPSS Puanını Gösteren Sınav Sonuç Belgesi,

d) Diploma Veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti, 

e) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş) 

f) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından Alınan (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) Sağlık Kurulu Raporu,

g) 29.08.2019 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi) Alım İlanının “Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar” başlıklı 1 inci Maddesinin (g) bendinde yer alan şartın kontrolünün tespiti için, 

-E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkodlu belge olarak) Puanları ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi yapılan adayların durumu, başvuruda istenilen belgelerin ilgili Bölge Müdürlüklerinin Personel Şube Müdürlüklerine teslimi ve belgelerin komisyon tarafından kontrollerinden sonra sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların sözleşme imzalamaları halinde kesinlik kazanacaktır.

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İlan olunur.

06.03.2020

Paylaş: