Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​2019 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Genel Müdürlüğümüzün personel ihtiyaçları doğrultusunda Merkez ve Taşra teşkilatına 18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde;

a)    1 ila 8 derece arası 381 Adet Mühendis,

b)    1 ila 8 derece arası 5 Adet Mimar,

c)    1 ila 7 derece arası 4 Adet Mütercim,

d)    1 ila 9 derece arası 371 Adet Tekniker,

kadroları için 19.10.2019 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yazılı sınavı ve 06-10.01.2020 tarihleri arasında sözlü sınavı yapılan Unvan Değişikliği Sınavına katılarak başarılı olan ve 07.02.2020 tarihinde yayınlanan listede yer alan tercih yapmaya hak kazanan adayların başarı sırasına göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Duyurulan kadrolardan;

a)   Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b)   Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara ilgili mevzuat gereği Ek-1’de yer alan listede başarı sırasına göre unvan/branş ve isimleri ilan edilen personelin Ek-2’de yer alan münhal kadrolar için tercihleri alınacak olup başarı sıralamasına göre ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Ek-1’de yer alan listeye göre tercih yapmaya hak kazanan personel, tercihlerini 02.06.2020 tarihinden itibaren 08.06.2020 tarihi Saat:23:59’a kadar orbis.ogm.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Tercih yapmaya hak kazanan personele Ek-2’de yer alan münhal yerler arasından en fazla 10 adet tercih hakkı verilecektir.

Personelin, tercihlerine ilişkin çıktıyı ıslak imzalı olarak 09.06.2020 tarihinde birim amirlerine teslim etmesi gerekmekte olup personel bu tarihten önce birimlerine kesinlikle evrak teslimi yapmayacaktır.

Talepleri teslim alan birim amirleri, bu taleplerin 10.06.2020 tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden, 12.06.2020 tarihi mesai bitimine kadar ise Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde intikalini sağlayacaktır.

Yerleştirme sonuçları 12.06.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz sitesinde ilan edilecektir.

Atama işlemleri 30.06.2020 tarihine kadar tamamlanacak olup ataması yapılan personel en geç 17.07.2020 tarihinde yeni görev yerine başlayacaktır.

İlan olunur.​ 

02.06.2020

Paylaş: