Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 390 adet Geçici İşçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.

Adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19/06/2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR’a yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen illere kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR Açık İş İlanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak

2.18 yaşını tamamlamış olmak,                                                                                          

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,       

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,                                                                                          

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak),                                                                 

6.Adayların öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,                                                                                                

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,                                                                                    

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak.                                                                                    

İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

1.En az ilköğretim mezunu olmak,

 

2.Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

3. Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak. (Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

 ​

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler


1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)


Adaylar, yukarıda istenilen belgelerin örneklerini ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek tarihlerde sözlü ve uygulamalı sınav öncesi teslim edeceklerdir. Yukarıda istenilen belgeleri getirmeyen veya eksik getiren adaylar sözlü ve uygulamalı sınava alınmayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav yeri, tarihi ve saati ilgili Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde duyurulacak olup ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İstihdam edilecek işçiler 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapacak olup deneme süreleri 2 aydır.

 

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

 

Aşağıda yer alan tabloda istihdam edilecek geçici işçilerin alım dağılımı gösterilmektedir.

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİHDAM İLİ

İSTİHDAM SAYISI

TOPLAM

ADANA

ADANA

25

40

OSMANİYE

15

ANTALYA

ANTALYA

40

40

BALIKESİR

BALIKESİR

30

30

BURSA

BURSA

15

25

BİLECİK

10

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

25

25

DENİZLİ

DENİZLİ

17

25

UŞAK

8

ISPARTA

ISPARTA

14

20

BURDUR

6

İSTANBUL

İSTANBUL

14

30

TEKİRDAĞ

3

KIRKLARELİ

3

EDİRNE

10

İZMİR

İZMİR

35

55

MANİSA

20

KAHRAMANMARAŞ

K.MARAŞ

16

35

HATAY

15

GAZİANTEP

4

MERSİN

MERSİN

15

15

MUĞLA

MUĞLA

25

50

AYDIN

25

TOPLAM

 390

 

 

İlan olunur.

 

12.06.2020

Paylaş: