Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

2018 Özel Ağaçlandırma Başvurularına Ait İlanlar

 

​23.08.2012 tarihli ve 28390 sayılı Ağaçlandırma Yönetmeliğine göre özel ağaçlandırmaya konu sahaların Orman İdaresi tarafından tespit edilip ilan edileceği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce 9 Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki 12 ilimizde saha tespitleri yapılarak, tespiti yapılan sahalar 25.10.2018 - 23.11.2018 tarihleri arasında ilan edilmek üzere Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmıştır.

Ülke genelinde toplamda 184,37 hektar alanda, 35 adet farklı saha belirlenmiştir. İlan edilen sahaların büyüklükleri ortalama olarak 5,00 hektardır. 

İlana çıkılan sahalarla ilgili müracaat etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, ilan edilen sahanın bulunduğu ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat formunu doldurmak suretiyle 25.10.2018 - 23.11.2018 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. Özel ağaçlandırmaya konu ilan edilen sahaları mahallinde görmek isteyenlere ilgili Orman İdaresince gerekli yardım ve destek verilecektir. 

İlan süresinin bitiminde müracaat eden gerçek veya tüzel kişilere, ilgili Orman İşletme Müdürlüklerince kuraya katılabilmeleri için tebligat yapılacaktır.

İlanla ilgili hususlar, bölge bazında ilan edilen sahaların dökümü, haritadaki konumu ve müracaat formu ekte sunulmuştur. 

Orman Bölge Müdürlükleri tarafından ilan edilen özel ağaçlandırma sahalarına ulaşmak için tıklayınız​.​

 

25.10.2018

Paylaş: