Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Öncü Ağaç Titrek Kavak

​Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda, Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay tarafından,  Genel Müdürümüz Bekir Karacabey, Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili birimlerin katılım sağladığı “Titrek Kavağın Ekolojisi, Tohum Transfer Rejiyonlaması ve Ağaçlandırılması konulu bir sunum gerçekleştirildi.
Özellikle İç Anadolu’nun doğusu, Yukarı Harşit ve Yukarı Kelkit Havzası, Çoruh Nehri Havzasına giren Tortum ve Oltu Çayı Havzalarının yukarı kesimleri ve Horasan ile Sarıkamış arasında tahrip edilen sarıçam ormanlarının bulunduğu yerlerde son zamanlarda yoğun bir şekilde bu alanlara yerleşen meşcereye dönüşmüş titrek kavak popülasyonlarının, silvikültürü ve ağaçlandırılması hakkında 3 yıldır yaptığı çalışmalar neticesinde elde ettiği değerli bilgileri Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay katılımcılarla paylaştı.
Yapmış olduğu çalışmaları “Titrek Kavak(Populus Tremula L.)  Topluluklarının Ekolojik Özellikleri İle Tohum Transferi Ve Ağaçlandırma Açısından Bölgelere Ayrılması” adı altında bir kitap haline de getiren Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay, Titrek Kavağın, gerek birim alanda yapmış olduğu yüksek eta artışı ile hızlı gelişen bir tür olması, gerekse doğal dengesini kaybetmiş ve oyuntularla parçalanmış sahaları ıslah etmesi sebebiyle çok çok önem verilmesi gereken bir ağaç türümüz olduğunu da önemle vurguladı. 

31.01.2019

Paylaş: