Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Genel Müdürümüz Bekir Karacabey Ormancılık Araştırma İhtisas Grupları Toplantısına Katıldı

28.01.2019 tarihinde başlayan Araştırma İhtisas Grupları Toplantısına katılan Genel Müdürümüz Bekir Karacabey konuşmasında; "Ormancılık sektöründen beklenen faydaların sağlanabilmesi için, ormanların korunması ve geliştirilmesi ve ormanlardan faydalanma faaliyetlerimizin; Ulusal Ormancılık programlarına uygun olarak, güçlü kurumsal, mali ve yasal yapılanmalarla oluşturulmuş bir teşkilat tarafından yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir teşkilat yapısı içinde Ara-Ge birimlerimizin müstesna yeri vardır. 2011 yılında Bünyemize aldığımız Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerimizden, dünyadaki bilim ve teknolojik gelişmeleri de takip ederek, ormancılık uygulamalarımızda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek için gayret bekliyoruz. Burada görüşmekte olduğunuz araştırma projelerinin bu gayeye hizmet edeceğini umuyoruz. Bu toplantıdan çıkacak sonuçların ormanların geleceğine ışık tutacak kararlar olacağını ümit ediyorum. Bu toplantının araştırmacı ve uygulayıcıların bir arada olması sebebiyle mesleğimize çok şey katmasını bekliyorum.” dedi.

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Araştırma Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin Çalışma Usul ve Esasları" adlı talimatnamenin ilgili hükümleri çerçevesinde, Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin devam eden projelerinin yıllık gelişme raporlarının incelendiği, biten projelerinin sonuç raporlarının değerlendirildiği ve yeni proje tekliflerinin incelenip olgunlaştırıldığı Araştırma İhtisas Grupları (AİG) Toplantısında bu yıl yeni alınan 46, sonuçlanan 49, ara sonucu alınan 8, devam eden 164 olmak üzere toplam 267 projenin görüşülecek olup 104 Araştırmacı personel, 47 akademik personel ve 20 uygulama birimleri katılımcısı olmak üzere toplam 171 kişinin katılımı ile düzenlenmektedir.

Toplantı sonrasında Genel Müdürümüz Bekir Karacabey Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ağaç ve Ahşap Sektörünü ziyaret etti.

Tesislerin çalışmalarını ve üretim faaliyetlerini inceleyen Genel Müdürümüz firma yetkililerine gerçekleştirmiş oldukları üretim ve istihdam ile Ülke ekonomisine yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirdi.

31.01.2019

Paylaş: