Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Koruma Altına Alınmış Dünya Mirası: Seben Fosil Araştırma Ormanı

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Hocaş köyünde bulunan ve 18 ila 19 milyon yıl öncesinden kalan Seben Fosil Araştırma Ormanı, dünya tarihini ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirmiş olduğu değişimleri öğrenmek açısından bilimsel önem taşıyor.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005'te 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenen Seben Fosil Araştırma Ormanı, 2013'te ise Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edildi.

Muhtelif ebattaki taşlaşmış ağaç gövdelerinden meydana gelen fosil ormanı Hocaş ve Kozyaka olarak iki kısımdan oluşuyor ve 975,84 hektarlık alanı kaplıyor.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün liderliğini yapmış olduğu  ve İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü (Botanik, Ekonomi ve Hukuk Ana Bilim Dalları) ile Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin paydaş olduğu “Seben Fosil Ormanı’nın Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması ve Uygun Yönetim Planının Geliştirilmesi” adlı proje çalışması ile bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Araştırmalar neticesinde Bolu kent merkezine yaklaşık 63 kilometre uzaklıkta olan ve yaklaşık 900 rakımlı bölgedeki Seben Fosil Araştırma Ormanı’nda bugüne kadar; palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları ile yaprak ve dallarının fosilleri bulundu. Ayrıca bölgede, 2020 Temmuz ayında vatandaşlar tarafından killeşmiş tabaka içinde balık fosiline rastlandı.

Seben Fosil Araştırma Ormanının olduğu bölgede doğa tarihi, fosiller ve buradaki jeolojik oluşumlar hakkında bilgi verilmek üzere tanıtım merkezi de yer almaktadır.

Yapılan araştırmalar, 18 milyon öncesinde burada palmiyenin çok yaygın olduğunu gösteriyor. Palmiye, kavak ve söğüt ağaçları belirli bir deniz ya da göl seviyesine uzanmış şekilde paralellik arz ediyor. Bundan milyonlarca yıl öncesinde tropikal/subtropikal iklim yaşandığını, sıcak bir iklime sahip olduğunu palmiye ağaçlarından, sedir ağaçlarından, Türkiye’de doğal olarak yetişmeyen aynı kından çıkan ikiden fazla ibreye sahip çam türlerinden anlamak mümkün.

01.10.2020

Paylaş: