Skip Ribbon Commands
Skip to main content

303 Sayılı Tebliğe Göre Tahsislerle İlgili Sektör Temsilcileriyle Toplantı Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 7 İşletme Müdürlüğünde, 303 sayılı tebliğin, satışların esas ve usullerini konu alan 9. maddesi “ö” bendine göre uygulanacak tahsislerle ilgili Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda 07.01.2019 günü toplantı yapıldı.

Toplantı Bölge Müdürümüz Kenan Akduman Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Öztürk, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım,7 İşletme Müdürü ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Bölge Müdürümüz Kenan Akduman konuk sektör temsilcilerine yönelik 2019 yılında uygulanacak tahsislerle ilgili “ İşe erken ve planlı başlamanın kurum olarak önemli çalışma prensiplerimizden biri olduğunu, İşletme ve pazarlama programlarının tam olarak gerçekleştirilmesi noktasında bu toplantıyı tertiplediklerini ve orman emvali işleyen sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı önemsediklerini” belirtti.

22 Haziran 2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 303 sayılı Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamasında hazırlanan Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esaslarına dair 303 sayılı tebliğin “ö” bendi hükmüne göre; Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içinde yıllık işleme kapasitesi 25.000 m3 ve üzerinde orman emvali işleme tesisine sahip sektör temsilcilerine 2019 yılında alabilecekleri tahsisli ürünlerle ilgili İşletmeler bazında bilgi verildi. Konuk sektör temsilcileri Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak, Gölhisar ve Dinar İşletme Müdürleri tarafından birimlerinde bulunan tahsise konu bakım, tensil ve endüstriyel plantasyon sahaları tür miktar ve mevkileriyle ilgili bilgilendirildi.

08.01.2019

Paylaş: