Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ormanlara Karşı İşlenen Suçlar ve Ormanların İşletilmesinde Kaliteli Üretim

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, insana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimi amacıyla, kolluk görevlisi sıfatını taşıyan, halkla ve ormanla iç içe görev yapan  Memurlarına yönelik eğitimlerine başladı.

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü bu kapsamda; Ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve ormana karşı işlenen suçlar, Orman zararlılarıyla mücadele Esasları, Damga ve Orman Ürünleri Taşıma Yönetmeliği, Orman Ürünleri Üretimi, Üretimde İş Güvenliği konularında eğitim verildi

İşletme Müdürü Uğur Tamer Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda;

İşletme Şefi Murat Ne canlı tarafından; 293 Sayılı Ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması esasları tebliği genel esasları

İşletme Avukatı Uğur Güler tarafından; 293 sayılı Ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması Esasları tebliği ve orman suçlarının takip ve soruşturma yöntemleri ile 20.0502015 tarih ve 7064 sayılı orman suçlarına müdahale ile ilgili tamim konuları

İşletme Şefi Julide Saday tarafından ; 305 sayılı orman zararlılarıyla mücadele esasları ile ilgili tebliğ konuları

İşletme Şefi Ümit Yaşar tarafından; Damga yönetmeliği ve orman ürünlerine verilecek taşıma belgelerine  ait yönetmelik konuları

İşletme Şefi Cengiz Duman tarafından; Orman ürünlerinin üretimi  standardizasyon ve üretimde iş güvenliği

Şube Müdürü Emin Pehlivan tarafından üretimde iş güvenliği konuları hakkında slayt eşliğinde sunum yaptılar.

Yapılan eğitimlerde Muhafaza Memurlarına; orman suçları ile ilgili takip ve soruşturma yöntemleri, davranış modelleri, iletişim,  halkla ilişkiler ve kolluk görevlilerinin davranış şekilleri konularında eğitim verilerek, uygulamada karşılan problemlerin çözümlenmesi ve tereddütlerin giderilmesi amaçlandı.

 

08.02.2019

Paylaş: