Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Odun Dışı Ürün Toplayıcılarına Belge Zorunluluğu Getirildiğine İlişkin Haberlere Yönelik Bilgilendirme

​Bilindiği üzere; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu 822 meslekte Ulusal Meslek Standardı hazırlamıştır. Yine aynı Bakanlığımız en son 11.11.2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de, 2018/1 sıra No'lu “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”i yayınlayarak, 36 meslekte daha belge zorunluluğu getirmiştir. 2015 yılından bu yana yayınlanan tebliğlerle belge zorunluluğu getirilen Ulusal Meslek Standardı sayısı toplamda 117’ye ulaşmıştır.

11/11/2018 tarihinde yayınlanarak belge zorunluluğu getirilen meslekler arasında, 15UY0236-3 kod numaralı Orman Üretim İşçisi ve 15UY0237-3 kodlu Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi meslekleri de bulunmaktadır. 

Her ne kadar, 822 Ulusal Meslek Standardı arasında, 16UMS0552-2 kod numaralı Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) ve 16UMS0553-3 kod numaralı Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) meslek standartları bulunmakta olsa da henüz belge zorunluluğu getirilen meslekler arasında bulunmamaktadır. 

Özellikle son günlerde yazılı ve görsel basında, tekzip edilmesine rağmen, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği gözlemlenmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü, Odun dışı orman ürünlerini (mantar, reçine, adaçayı, kekik defne, çam fıstığı vb. gibi) toplayan kişi yada kişilerde mesleki yeterlilik belgesi aramamaktadır. 

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğümüzün, belge zorunluluğu getirilen Orman Üretim İşçisi ve Orman Yetiştirme ve Bakım İşçilerini bilgilendirme maksadı ile hazırladığı yazısına, konunun etraflıca kavranmamasına bağlı olarak, zorunluluk olmadığı halde Odun Dışı Ürün Toplayıcılığını da dâhil etmesinin sebep olduğu anlaşılmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. 

Tüm meslek kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


13.04.2019

Paylaş: