Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REUFIS 2019 Yılı Toplantısı Bursa da Yapıldı

 

REUFIS- 2016 yılında FAO desteği ile FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC) çatısı altında kurulan, yasal bağlayıcılığı olmayan, üye ülkelerin mevcutta ve gelecekte tehdit yaratabilecek istilacı orman türleri ile ilgili paylaşım, tecrübe ve bilgi aktarım ağı olarak görev yapmaktadır.

Her yıl orman istilacı türlerin (FIS) kontrolü ve yönetimi için ülkelerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik  " REUFIS- Türkiye ve komşu ülkelerdeki ormanlar için yüksek önemi olan kestane zararlıları üzerinde durulacak toplantısı" 19-20 kasım 2019 tarihlerinde Bursa da yapıldı.

Sekreteryasını Macaristan’ın yürüttüğü ve yürütme kurulunda; Moldova, Özbekistan, Rusya, Gürcistan ve Norveç bulunduğu REUFIS’in amaçları:

• Bölgedeki üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına; orman istilacı türlerinin aktivitelerinin koordinasyonuna; imha konusundaki farkındalık arttırmaya; orman istilacı türlerinin kontrolü ve yönetimine; erken tespit ve izleme stratejilerinin uygulanması ve geliştirilmesi hakkındaki işbirliğine; taksonomi desteğine ve her seviyede iletişim linkleri sağlanmasına olanak tanımak

•  FAO Uluslararası Bitki Sözleşmesi (IPPC), Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO) gibi mevcut uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği halinde birlikte çalışmak ve orman istilacı türleriyle ilgilenmek, orman zararlılarını yönetmek için ulusal kapasiteleri güçlendirmek ve karar vericilere karar mekanizmaları için bilgi verici temel veriler sağlamak

• Bitki sağlığı yönetmeliklerine, uyumu savunmak ve orman istilacı türlerinin hareketi konusunda politika önerileri sağlamaktır.

REUFIS istilacı türleri 4 ana başlık altında toplamaktadır. Bunlar:

•          Bitkiler

•          Patojenler

•          Omurgalılar

•          Omurgasızlar

Programa Türkiye, Avusturya, Bosna-hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovakya, İsviçre, Tacikistan, Ukrayna ve  Özbekistan ülkelerinden gelen katılımcılar, yarım günü arazi gezisi olmak üzere 19-20 kasım 2019 tarihlerini kapsayan 2 günlük toplantı ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

20 kasım 2019 günü gerçekleşen arazi gezisinde Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy Orman İşletme Şefliği Kurşunlu mahallesi kestane ormanlarına gidilerek hem “Kestane Dal Kanseri” hastalığı ile yapılan sanitasyon çalışmaları hem de  “Kestane Gal Arısı” ile biyolojik mücadele çalışmaları yerinde görüldü.

26.11.2019

Paylaş: