Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
20.03.2013
Balıkesir OBM’de Düzenlenen Silvikültür Hizmet içi Eğitim Semineri Tamamlandı

​Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde 12-14-Mart tarihlerinde Orman Genel Müdürlüğünün hizmet içi eğitim programları çerçevesinde Silvikültür Dairesi Başkanlığı tarafından; Sındırgı ve Bandırma İşletme Müdürlüklerinde “Ormanların Gençleştirilmesi Bakımı Silvikültürel Uygulamalar” konulu hizmet içi eğitim semineri tamamlandı.

 Seminere, Orman Genel Müdür Yardımcısı M. Zeki Temur, Silvikültür Dairesi Başkanı Ali Şimşek, Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Fatih Satıl, Marmara Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Mehmet Özdemir, Ege Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Araştırmacı Muhammet Kılcı, Silvikültür Dairesinden  Şube Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan, Mersin OBM Silvikültür Şube Müdürü Mustafa Yalçın, Balıkesir OBM Silvikültür Şube Müdürü Mikail Deniz, Ağaçlandırma Şube Müdürü İbrahim Ergüven, İ.P. Şube Müdürü Ahmet Mizan, Alaçam İşl.Müdürü İlhan Keleş, Dursunbey İşl. Müd. Mustafa KOÇ, Bandırma İşl. Müdürü Tuncay Akgün, Sındırgı işl.Müdürü Osman Onat, Balıkesir Fidanlık Müdürü Hüseyin Kocabaş, Balıkesir 23. Amenajman Heyeti Mühendisi Erhan Yartım, Mersin OBM Erdemli İşl. Müdürü Kenan Akduman, Balıkesir  OBM Silvikültür Şube Teknik elemanları, 50 İşl. Şefi, 2 Ağaçlandırma Şefi  ve 10 Serbest Orman Mühendisi katıldı.
 
Genel Müdür Yardımcısı M. Zeki Temur, Daire Başkanı Ali Şimşek  ve Bölge Müdürü Recep Ateş’in açılış konuşmaları ile başlayan seminerde, eğitimin gerekliliği ve önemi ile katılımın çoğunluğunun yeni göreve başlayan İşletme Şeflerinin eğitilmesi yönünde tatbikatta yapılacak uygulamaların çalışmalara en iyi şekilde yansıtılması üzerinde duruldu.
 
Prof. Dr. Fatih Satıl “Balıkesir Yöresi Orman Altı Florası Endemik Türleri” hakkında, Silvikültür Daire Başkanı Ali Şimşek, “Genç Meşçere Bakımı Seferberliği”, Şube Müdürü M. Ali Cebeci, “Balıkesir Yöresi Ekolojik Değerlendirme ve Katlı Meşçereler”, Orman Mühendisi Hüseyin Çankırı, “Kızılçam Biyolojisi ve Gençleştirilmesi” Orman Mühendisi Mustafa  Üner, “Karaçam Biyolojisi ve Gençleştirilmesi” Şube   Müdürü  Mikail Deniz, “Kayın-Meşe Biyolojisi ve Gençleştirilmesi” ve Orman Mühendisi Sezgin İşbakan“ YARDOP Çalışmaları” konularında sunular yaparak katılımcıları bilgilendirdiler.
 
Eğitim katılımcılarına seminer ile ilgili olarak hazırlanan kitap dağıtıldı.Üç gün süren eğitimin İkinci günü arazide, Sındırgı İşletmesi, Bulak İşletme Şefliğinde, karaçam doğal gençleştirme sahasında açılan toprak profili incelenerek Araştırmacı Muhammet Kılcı tarafından bilgi verildi ve değerlendirmeler yapıldı.
 
Şube Müdürü M. Ali Cebeci tarafından karaçam doğal gençleştirmesi konusu işlenerek saha katılımcılar tarafından değerlendirildi.
 
Bulak İşletme Şefliğinde, karaçam meşçere bakımı tatbikat noktasında Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu tarafından bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı. Ayrıca Orman Mühendisi Mustafa Üner  karaçamda kaliteye yönelik budama konusunu işledi. Tatbikat noktaları deneme alanlarında İşletme Şeflerine uygulama yaptırıldı.
 
Balıkesir Fidanlık Müdürlüğü Sünnü fidanlığında  Şube Müdürü İbrahim Ergüven, Fidanlık  Müdürü Hüseyin Kocabaş ve Müdür Yardımcısı Nigar Yurdakul tarafından fidanlık çalışmaları hakkında bilgiler verildi ve fidan alımı ile fidan dikiminde dikkat edilecek hususlar üzerinde duruldu.
 
Sındırgı İşletme Müdürlüğü, Ulus İşletme Şefliği, 2013 yılı programında bulunan ve uygulama yapılan kızılçam doğal gençleştirme çalışmaları sahada gezilerek tüm eğitimciler tarafından değerlendirildi ve sahada kızılçam gençliklerinin çıkmaya başladığı görüldü.
 
Ulus İşletme Şefliği kızılçam sıklık bakımı tatbikat noktasında Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu sunumu sonrası İşletme Şefleri tarafından tatbiki uygulama yapıldı.
 
Toprak işlemesinde son yıllarda kullanılan ekskavatör toprak işlemesi makinali olarak sahada uygulandı ve eğitimciler tarafından değerlendirildi.
 
Eğitimin son gününde Bandırma İşletmesi, Karşıyaka İşletme Şefliğinde, YARDOP çalışmaları değerlendirildi. YARDOP projesi yapım aşaması ve uygulaması üzerinde önemle durularak konunun hassaslığına vurgu yapıldı.
 
Meşe Koruya Tahvil tatbikat noktası deneme alanında Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu tarafından konu hakkında tatbiki uygulama yapılarak, Kayın ve Meşe gençleştirme tatbikat noktalarında açılan toprak profilleri ve makinalı çalışmaları arazide incelendi. Kayın meşçerelerinde 2012 yılının bol tohum yılı olması nedeniyle programa alınan ve uygulama yapılan doğal gençleştirme sahası tüm eğitimciler tarafından değerlendirildi.
Arazi tatbikatlarının tamamlanmasından sonra tüm eğitimcilerin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Üç gün eğitim süresince büro ve arazide uygulamalara katılan serbest 10 Orman Mühendisine sertifikaları verilerek, eğitimin ormancılığımıza katkı sağlaması temennisi ile hizmet içi eğitim semineri tamamlandı.
 

Yazdır