Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Çayıralan OİM’de Tabiaat Yaralarını Hızla Onarıyor

 
Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğümüz sınırlarında 2011 yılı kış aylarında çok büyük oranlarda kar kırık ve devriği olayı meydana gelmişti. Bu afetten sonra birçok meşçerenin aktüel durumu değişmiş ve bu alanların büyük kısmı tensile konu edilmiştir. 2018 yılı tabii tensil programında bulunan Yahyasaray Orman İşletme Şefliği 379 nolu bölme de bu sahalardan birisidir.
379 nolu bölmenin (eski bölme numarası 223) eski plandaki meşçere tipi Çsc3 iken yeni planda meşçere tipi Çscd1/a0 olarak belirlenmiştir. Bu bölmede yapılan tohumlama kesimleri esnasında kesilen ağaçların kök yüzeylerinde son 7 yıllık halkalarda (yani doğal afetin olduğu yıldan sonraki yıllarda) çok dikkat çekecek derecede bir büyüme olduğu saptanmış ve yıllık artımın 6-7 m3 civarında olduğu hesaplanmıştır. Oysa afetten önceki Çsc3 meşçere tipinde iken plan verilerine göre yıllık artım 4,12 m3 olarak belirlenmiştir.
Yukarda kısaca özetlenen verilere göre, ormanlarda bakım faaliyetlerinin zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılması durumunda, tabiatın bu çalışmalara anında cevap verebileceğini göstermektedir.
 

11.10.2018

Paylaş: