Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sütçüler İşletme Müdürlüğünde İstişare Toplantısı Yapıldı

Tüm personelimizin katılımıyla düzenlediğimiz İstişare toplantımızın beşincisi Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

2018 yılı faaliyetlerimizle ilgili işçi ve memur tüm personelimiz bilgilendirilerek ayrıca 2019 yılı hedeflerimizle ilgili değerlendirme yapıldı.

Bölge Müdürümüz Kenan Akduman Sütçüler İşletme Müdürlüğü personeline 2018 yılı faaliyetleri için teşekkür ederek, 2019 yılına yüksek bir performansla giriş yaparak hedeflerin tam olarak gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapımızın korunarak devamlılığın sağlanmasında işçi ve memur tüm çalışanlarımıza sorumluluk düştüğünü, bu minvalde her kademede görev yapan personelimizin kurumsal ilkeler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini, Sütçüler İşletme Müdürlüğümüzün faaliyetler açısından en yoğun İşletmelerimizden biri olduğunu, personel eksikliğine rağmen gerçekleştirilen hedeflerin takdire şayan olup işletme Müdürlüğü olarak 2019 yılı faaliyetlerinin tam olarak gerçekleştirilmesi noktasında her kademedeki personelimize inancının tam olduğunu belirtti.

11.01.2019

Paylaş: