Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Silvikültür Daire Başkanımız Sakarya’da Vejetatif Gençleştirmeleri İnceledi

Silvikültür Dairesi Başkanımız  Kahraman Temür, Daire Başkan Yardımcısı Ertan Pirdal, Gençleştirme Şube Müdürü Serdar Özkan, Bölge Müdürümüz Okan Kurşun, Bölge Müdür Yardımcımız Halil Karademir, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ziya Karagüzel  ve İşletme Müdürleri  ile teknik personelin katılımlarıyla 11.06.2019 tarihinde sabahtan İzmit Sosyal tesislerinde Bölge Müdürümüzün yaptığı sunumlar ve Daire Başkanımızın yaptığı değerlendirme sonrasında 2015 yılında Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne  bağlı  Suadiye Orman İşletme Şefliğinin  Amenajman  planlarında “ Kestane Direk İşletme  Sınıfında “ tensile ayrılan ve 2015-2017 yıllarında 15 nolu bölmede toplam 15,7 Ha. alanda  20 yıllık idare müddeti ile  vejetatif yöntemle gençleştirilen  kestane sahalarında incelemelerde bulunuldu.

Daire Başkanımız Kahraman Temür; yapılan çalışmaların başarılı olduğu bu sahalarda gerekli olan bakım çalışmalarının gecikmeye meydan vermeden yapılmasını ve piyasanın bambu mobilyasında aradığı kestane çubuk ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi.

Programın devamında Hendek Orman İşletme Müdürlüğü Çamdağı  1917 İşletme Şefliğinde 2004-2013 yılları Amenajman planlarında 52,5 Ha da eksojen (vejetatif) yöntemle gençleştirilmesi planlanan  ve 2006- 2013 yıllarında uygulaması yapılan, yeni amenajman planlarında 52 nolu bölmede bulunan  sahalarda incelemelerde bulunuldu. Yapılan inceleme sonucunda Daire Başkanımız Kahraman Temür, Yapılan çalışmaların başarılı olduğunu ve sahaların sıklık bakım çağına geldiğini bu sahalarda sıklık bakım çalışmalarının idare süresini kısaltacak ve biyokütle birikimini artırıcak tekniklerle yapılmasının araştırılması gerektiğini söyledi.

Tatbiki olarak vejetatif gençleştirme tekniği, örnek bir sahada el aletleri ve ekskavatör ile kök yaralamaları katılımcılara gösterilmiş ve akabinde Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Değerlendirme toplantısında Bölge Müdürümüz Okan Kurşun Ülkemizin odun hammaddesinin yerli kaynaklardan karşılanmasına yönelik arayışlar çerçevesinde optimal yayılış alanı dışında ve degrede kayın sahaları ile Saçlı Meşe sahalarından kısa idare müddeti ile idare amacı en yüksek miktarda endüstriyel odun üretmek olan ve gençleştirme metodu vejetatif gençleştirme olan işletme sınıfları oluşturulmasının teknik ve idari yönden faydalar sağlayacağını ifade etti.

Daire Başkanımız Gölcük ve Hendek İşletme Müdürlüklerinde yapılan çalışmaların Ankara’da Daire Başkanlığınca değerlendirilerek sonucunun uygulayıcılarla paylaşılacağını söyleyerek Bölge Müdürümüz Okan Kurşun ve personeline teşekkür ederek Bölge Müdürlümüzden ayrıldı.

12.06.2019

Paylaş: