Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Önce Can, Sonra Çam!

Orman Genel Müdürlüğümüzce; ormanlarımızın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde teslimi, ormanlarımızın ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olması açısından, orman içi ve orman kenarında yaşayan ve orman ile sürekli etkileşim halinde olan orman köylüsü, hem ekonomik hem de sosyal yönden desteklenmektedir.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce her yıl olduğu gibi 2019 yılında da orman köylülerinin ORKÖY desteklemeleri ile yüzleri güldü. 41 aileye Süt Koyunculuğu, 167 aileye Süt Sığırcılığı, 59 aileye Motorlu Testere Projesi ile % 20’si hibe olmak üzere toplam 5.600.000 TL destekleme sağlandı.

Yoğun bir şekilde orman işçiliği yapılan kırsal mahallelere 2019 yılında uygulanmaya başlanan Motorlu Testere Projesi ile hem motorlu testere, hem de koruyucu donanım desteği verildi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesinde köylülerimiz üzerinde oluşan maliyetler Orman Genel Müdürlüğü’müzün bu konudaki ORKÖY desteklemeleri ile hafifletilmiş oldu. 

Süt Koyunculuğu ve Süt Sığırcılığı Projelerinin % 20’si hibe, ilk 2 yıl ödemesiz sonraki 5 yıl’da geri ödemelidir. Motorlu Testere Projesi %20’si hibe ve 3 yılda geri ödemelidir.

Uygulamadan yararlanan Vatandaşlarımız memnuniyetlerini belirterek, Orman Genel Müdürlüğüne çok teşekkür etmişlerdir.

08.01.2020

Paylaş: