Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde 7.688.160 Dekar’lık Alanın Silvikültür Planları Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde 2020-2040 yıllarını kapsayacak şekilde amenajman planlarının yenilenme çalışmalarından sonra, Silvikültür planlarının tanzimiyle ilgili toplantı yapıldı.

Toplantı Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Başkanlığında Orman Genel Müdürlüğümüzden Silvikültür Planları Şube Müdürü Murat Varlıbaş, Bölge Müdür Yardımcımız Nuri Maraş, Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Şahan, Bölge Müdürlüğümüze bağlı 7 Orman İşletme Müdürlüğümüzden İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri olarak 60 personel katıldı.

Covid 19 tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda 2020 yılında Bölge Müdürlüğümüzde Anenajman planları yapılan 49 şefliğin Silvikültür planlarının tanzimine yönelik izlenmesi gereken yöntemler karşılıklı olarak irdelendi.

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy video konferans toplantısıyla ilgili açıklama yaparak; 2020 yılında Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 49 Şeflikte 7.688.160 Dekarlık alanındaki ormanların Amenajman planlarının yenilendiğini, Bu planlara bağlı olarak ormanlarımıza 20 yılda yapacağımız müdahaleleri belirleyecek olan Silvikültür planlarının hassas bir şekilde yapılmasının çok önemli olduğunu, yapılacak bu planların ormanlarımızın sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini ve ormanlarımızın dinamik bir yapıya kavuşmasını sağlayacağını, Orman Genel Müdürlüğünün planlama çalışmalarına Cumhuriyet döneminde birçok kurumdan daha önce başlayarak, planlama çalışmalarına öncülük yaptığını belirterek, Önümüzdeki 20 yıla yön verecek olan silvikültür planlarının yapımında görevli tüm ekibe sağlıklı ve başarılı çalışmalar diledi.

 

20.11.2020

Paylaş: