İzin İrtifak Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • Orman Kanunun 16. Maddesine göre (orman alanına rastlayan madenlerle ilgili arama ve işletme) verilecek Muvafakat ve izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
  • Orman Kanunun 17/3. Maddesi gereğince; savunma, ulaşım, haberleşme su, atık su, alt yapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerine izin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
  • Orman kanunun 115. Maddesi gereğince (orman alanlarında verilecek irtifak hakları) yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,
  • Daha önce izne konu edilen turistik tesis izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Turizmi teşvik kanunun 8. Maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek,
  • Orman Kanunun 17/3 maddesi gereğince; enerji gölet, baraj, petrol, doğalgaz, hidroelektrik santrali, rüzgâr enerji santrali, termik santraller, nükleer güç santralleri gibi enerji üretimine ve iletimine yönelik izinlerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
  • Orman Kanunun 18. Maddesine göre (odun kömürü ocaklarına) verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek,
  • Sit kararları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Orman sayılan alanlarda verilecek olan ve verilen izinlerin süresinin sona ermesi, iptali veya devamı esnasında gerekli olan rehabilite işlemlerinin planlanmasını yapmak veya yaptırmak, yönetmek uygulamak, takip ve kontrol etmek,
  • Orman sayılan alanlarda veya ormanlara etki yapabilecek alanlarda yapılması planlanan yatırımlara ilişkin olarak Bölge Müdürlüğü görüşünü oluşturarak ÇED toplantılarına katılıp kurum görüşü bildirmek.