Ekosistem Araştırmaları Başmühendisliği

​​​​​Görev Tanımları​

  • Ekosistem araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman ekosistemlerinde yetişme ortamlarının envanteri, sınıflandırması, haritalanması, bakımı ve ıslahı; iklim değişikliği ve çevre zararlarının orman ve ilgili diğer ekosistemlere etkileri; doğal dengesi bozulmuş orman ekosistemlerinin iyileştirilmesi; orman ve ilgili diğer doğal ekosistemlerde madde ve enerji döngülerinin incelenmesi konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.​