Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği

​​​Görev Tanımları​

  • Orman ekolojisi ve toprak araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; türlerin ekolojik istekleri, bitki beslenmesi, eko-fizyoloji, toprak biyolojisi, toprak ıslahı, erozyon ve çığ kontrolü, mera ıslahı, havza amenajmanı, havza ve orman hidrolojisi ve atmosferik kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri konularında araştırmalar yapmak, talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.​