Toprak Koruma Ve Havza Islahı Araştırmaları Başmühendisliği

​​​Görev Tanımları​

  • Toprak koruma ve havza ıslahı araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; arazi sınıflandırması, toprak ve su koruma, erozyon ve havza hidrolojisi ile ilgili araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.​