İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü

​​Şubenin Görev Tanımları​

  • OBM ve Bağlı Birimlerinde yıllık programlar dahilinde (amenajman planı) üretilen odun ürünlerinin blmeden (amenajman planlarında sınırları belirlenen – 40, 50 hektar büyüklüğünde) çıkarılması için gerekli planlamayı yapmak, kullanılacak üretim makinelerini belirlemek,
  • Orman ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
  • Aylık üretim, satış ve stok hareketlerini takip etmek, satış depolarını kontrol etmek,
  • Satış fiyatlarının tespiti (OGM tarafından 3-6 aylık toplantılarda belirlenir), ayarlanması ve fiyat indirim teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, satılmayan ürünlerle ilgili yetki dahilinde fiyat indirimlerini onaylamak, limitleri geçenleri OGM’ye göndermek,
  • Köylü zati (Orman köylüsüne ucuz tarifeli yapacak (tomruk) ve yakacak (odun)) ve müşterek ihtiyaçlarının (köy konağı, cami, köprü, okul) karşılanması, kanuni hakların verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
  • Dikili halde satılan ve satılacak orman ağaçlarının tespit, fiyat değerlendirme, tahsis, satış vb. iş ve işlemleri yürütmek,
  • Orman Kanunu maddeleri gereğince sanayi kuruluşu ve gerçek kişilere tahsisen verilecek orman ürünlerine ait iş ve işlemleri yürütmek,
  • Tali ürünlerin (tomruk vb. dışı) satış fiyatlarının belirlenmesi (ODÜH ile birlikte).​