Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü

​​​​Şubenin Görev Tanımları​

 • Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’na ait iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hızlı ve doğru bilginin kamuoyuna aktarılmasını sağlamak,
 • Basın ve yayın kapsamında kurumumuzun faaliyetlerini medyaya tanıtmak,
 • Basın ve kuruluşumuzun arasındaki haberleşme, talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak ve bu konuda koordinasyonu sağlamak,
 • Kitle iletişim araçlarında yer alan Genel Müdürlüğümüz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini, tespitini yapmak, ilgili haber ve dijital materyallerin derlenerek yanlış olan haberlerin tekzibini sağlamak,
 • Kamuoyuna bildirilmesi gerekliliğinin haiz olduğu konular hakkında açıklama ve duyuruların basın-yayın organlarına aktarılmasını sağlamak,
 • Gerekli zamanlarda Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini anlatan tanıtıcı bülten, dergi, broşür v.b. çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • Faaliyet, açılış, ziyaret v.b. etkinliklerde fotoğraf çekimlerinin ve haberlerinin yapılarak basın yayın organlarına iletmek,
 • Web sitesi, sosyal medya sayfaları, v.b. iletişim araçları için görüntülü ve görüntüsüz haber hazırlayıp kamuoyuna sürekli güncel haber akışı sağlamak,
 • Ormancılık haftası, Ağaçlandırma Bayramı gibi özel gün ve etkinliklerde ilgili faaliyetler hakkında gerekli basılı materyalleri hazırlayarak protokol ve halkın katılımını sağlamak,
 • Yerel halkın herhangi bir konuda istek ve talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları başlatmak,
 • Halkla ilişkiler ile ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajıyla beraber sürdürülebilir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunmak,
 • Yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın kuruma olan bakış açısının pozitif hisler beslemesini sağlamak,
 • Halk, çeşitli sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kooperatifler v.b. kuruluşların katılımcı yaklaşımla birlikte kurumumuz bünyesinde gerçekleşen iş ve işlemlere katkı vermesini sağlamak,
 • Halkın istek ve taleplerini belirlemek, gerektiğinde anket yapmak/yaptırmak,
 • Halkın anayasal hakkı olan bilgi edinme hakkını göz önünde bulundurarak devam ettirilen iş ve faaliyetler hakkında halkın bilgilenmesini sağlayacak toplantı, görüşme v.b. ortamları hazırlamak,
 • Halk tarafından gönderilen şikâyet, dilek ve temennileri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli olan tüm işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Halkla ilişkilerden elde edilecek sonuçların bir araya getirilerek değerlendirilmesini ve yapılacak faaliyetlerin etkinliklerini artıracak önlemleri belirlemek,
 • Halktan gelecek herhangi telefon, e-posta, faks v.b. başvuruları ilgili birimlere iletmek, 
 • Bölge Müdürünün verdiği iş ve işlemleri yapmak.