Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • Orman köylülerinin kalkındırılmasını desteklenmesi faaliyetlerinin; etkin, hızlı, verimli ve amacına uygun olarak yapılması için gereken çalışmaları programlamak, izlemek, denetlemek ve koordinasyonunu sağlamak,
  • 6831 Sayılı Kanunun 13/B maddesi ve 2924 Sayılı Kanunla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Orman köyleri kalkınma planı ve plan revizyonlarını hazırlatmak, orman köyü tespit çalışmalarını yapılmasını sağlamak,
  • Yıllık çalışma programına alınacak köylerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
  • Yıllık çalışma programlarında yer alan konularla ilgili tip projeleri hazırlamak, hazırlatmak, onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak, bu işlere ait teknik şartnameleri düzenlemek, düzenletmek,
  • Genel Müdürlükçe tahsis edilecek ödenek çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlamak ve onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
  • Ferdi kredi ve hibeler ile ilgili tahsis, iptal ve devir olurlarını hazırlamak ve onaya sunmak,
  • İşletme Müdürlükleri itibariyle ORKÖY Gelirlerini izlemek, değerlendirmek ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilmesini sağlamak,
  • Orman-köy ilişkileri ile ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek ve raporlamak.