Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • Odun dışı orman ürün ve hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek,
  • Orman içi sularda yapılacak faaliyetler, orman içi av-yaban hayatı ve arıcılığa ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Odun dışı bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, standardizasyon ve depolanmasına ait iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  • Odun dışı orman ürün ve hizmetlere ait istatistikî bilgileri tutmak, merkeze göndermek,
  • Orman ekosistemi hizmetleri ve biyolojik çeşitliliğini belirlemek, teşhis tanım ve tanıtımı ile haritalandırılması ve diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  • Arberetum sahalarının ayrılması, korunması veya işletilmesini sağlamak,
  • Şehir ormanı ve mesire yerleriyle ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak, yaptırmak ve gerekli denetim ve kontrolleri sağlamak,
  • Orman alanları içinde Ekoturizm faaliyetlerini desteklemek (STK’lar ile birikte).​