2022 Yılı Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınava Katılacak Adaylara Ait Sınav Yerleri İle Tarihlerine İlişkin İlan

15.04.2022 A+ A-

​Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı" başlıklı Ek-2'nci maddesine 10/01/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda 283 adet Mühendis (Orman Mühendisi) alımına ilişkin www.ogm.gov.tr adresinde ve resmi gazetede yayımlanan ilana göre adayların tercih işlemleri 04.04.2022 – 10.04.2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Yerleştirmesi planlanan 283 adet Mühendis pozisyonu için 2020 yılı KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılan sıralama sonucu her il için belirlenen pozisyonun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanması suretiyle KPSS puanları ve İl tercihleri göz önüne alınarak belirlenen 486 adayın isim listeleri, sınav tarihleri ve sınav saatlerine ait bilgiler ekte yer almaktadır. (EK-1)

Sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar başvuruda bulundukları ilde yer alan diğer adaylar ile birlikte sınava katılarak değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirme neticesinde adayların 2020 yılı KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanılarak başvuruda bulunulan ilin başarı sırası ile birlikte asil ve yedek sıralaması belirlenecektir.

Adayların sınava gelirken yanlarında; T.C. kimlik numaralı, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların; Ek:1 listesinde belirtilen isimlerinin hizasında bulunan tarih ve saatte sınava katılmak üzere Ankara ilinde yer alan;

Orman Genel Müdürlüğü

Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560

Yenimahalle/ANKARA

Not: Adayların sınav alanına girişleri C kapısından olacaktır.

Adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İrtibat Telefonları: 0312 296 38 31 – 0312 296 38 73 – 0312 296 39 10 – 0312 296 39 19

Tüm adaylara sınavlarında başarılar dileriz.

İlan olunur.