Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı

Fahrettin AY

Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı

+90 312 296 32 97

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek, gerektiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak,
  • Fidanlıkların ve fidanlık tesislerinin kurulması, idaresi, işletilmesi ve pazarlanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
  • Tohum kaynaklarının korunmasını, iyileştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak, 
  • Orman bitki ve flora türlerine ilişkin olarak genetik kaynakların kaydı, bitki pasaportu, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimiyle ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ihracat ve ithalat işlemlerini yürütmek,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin tohumluk ve fidanlık tesis etmesi, işletmesi ve pazarlaması çalışmalarını teşvik etmek,​​
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. 

​Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
Denetim Ve Belgelendirme Şube Müdürlüğü0312 296 33 08
Fidan Tahsis Şube Müdürlüğü0312 296 33 05
Fidan Üretim Şube Müdürlüğü0312 296 33 02
Fidan Ve Tohum Pazarlama Şube Müdürlüğü0312 296 33 10
Fidanlık Tesis Şube Müdürlüğü0312 296 33 07
Planlama Ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü0312 296 33 03
Tohum Ve Ağaç Islahı Şube Müdürlüğü0312 296 33 06