Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Özgür BALCI

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı

+90 312 296 44 58

Dairenin Görev Tanımları

  • Odun dışı orman ürünlerinin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin; envanteri, değer tespiti, teşhis, tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretim, taşıma, depolama ve pazarlanmasına ait iş ve işlemleri belirlemek, yapmak veya yaptırmak,
  • Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alanlarda yapılacak faaliyetleri düzenlemek, orman içi av ve yaban hayatına, otlatmaya, arıcılığa ait konuları takip etmek,
  • Uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini desteklemek,
  • Mesire yerlerinin, kent ormanlarının ve ağaç parkı sahalarının ayrılması, korunması, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak​. 

Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
Envanter Planlama Şube Müdürlüğü0 312 296 44 67
Hayvansal Ürünler Şube Müdürlüğü0 312 296 44 64
Orman Biyolojik Çeşitliliği Şube Müdürlüğü0 312 296 44 62
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü0 312 296 44 64
Ekoturizm Şube Müdürlüğü0 312 296 44 66
Mesire Yerleri Şube Müdürlüğü0 312 296 44 65
Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü0 312 296 44 92