Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü

​​​

Gülşen YILMAZ

Orman İşletme Müdürü

​​​​​​​Tanıtım​​

  • Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesiminde, il merkezi denize 100 km mesafede yer alır. Doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. İl merkezi denizden 1.153 m yükseklikte olup, Harşit Çayı'nın iki yakasında vadi boyunca uzanan bir yerleşimdir.
  • Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesiminde, il merkezi denize 100 km mesafede yer alır. Doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. İl merkezi denizden 1.153 m yükseklikte olup, Harşit Çayı'nın iki yakasında vadi boyunca uzanan bir yerleşimdir.Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesiminde, il merkezi denize 100 km mesafede yer alır. Doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. İl merkezi denizden 1.153 m yükseklikte olup, Harşit Çayı'nın iki yakasında vadi boyunca uzanan bir yerleşimdir.
  • Gümüşhane, her yönüyle olduğu gibi iklim özellikleri bakımından da Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi arasında bir geçiş teşkil etmektedir. Yüksek Zigana dağlarıyla  Karadeniz'in bunaltıcı nemli havasına set çeken, Kop engeliyle de Doğu Anadolu'nun şiddetli soğuklarının gelmesini engelleyen Gümüşhane dünya üzerinde ender yörelere sahip olan hoş bir iklime sahiptir. İlimiz, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kısmında 39 – 41 derece doğu boylamları, 40-41° kuzey enlemleri arasında karasal bir iklime sahiptir.
  • Gümüşhane İli Biyolojik Çeşitlilik Bakımından Anadolu Diagonali (Çaprazı) içerisinde olup bitki ve hayvan türü bakımından oldukça zengindir.  Gümüşhane topraklarının % 40'ı çayır ve meralarla, % 26'sı ekili dikili yerler ve % 22'si orman ve fundalıklarla kaplıdır. Harşit Vadisi 1500 m yüksekliklere kadar Yapraklı Ağaçlardan meydana gelen ormanlarla kaplıdır. Gümüşhane'nin 2.100 m rakımına kadar olan kısımlarında; Sarıçam, Göknar, Ladin, Mazı, Meşe, Titrek Kavak ve Özbek Kavağı, Büyük Yapraklı Ihlamur, Dağ Akça Ağacı, Aksöğüt, Adi Ceviz, Sakallı Kızılağaç, Kiraz, Yaban Elması, Mahlep, Sarıçam, Katran Ardıcı, Bodur Ardıç, Boyacı Sumağı, Erik Ilgın, Yabani Fındık, Kuşburnu, Alıç ve bir çok odunsu bitki bulunmaktadır. Merkezde; Peygamber Çiçeği, ablan otu, başlık otu, saman çiçeği, bodur mazı birçok otsu ve endemik bitki bulunmaktadır.

​​​​​Şeflikler​​​

  
  
  
Adres
Gümüşhane Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane

Gümüşhane Kadastro ve Mülkiyet Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane

Gümüşhane Orman İşletme Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane

Karanlıkdere Orman İşletme Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane

Kelkit Orman İşletme Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane

Köse Orman İşletme Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane

Şiran Orman İşletme Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane

Tarsundağı Orman İşletme Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane

Tomara Orman İşletme Şefliği+904562132100+904562131389

İnönü Mah. Aydın Doğan Cad. No:4 29000 Gümüşhane