Maçka Orman İşletme Müdürlüğü

​​​

Sıddık AYDIN

Orman İşletme Müdürü

​​​​​​​​​​​​Tanıtım​​

  • Maçka, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde ve Trabzon'a 28 km. uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 340 m, yüzölçümü 1000 km²'dir. İlçenin doğusu Yomra İlçesi ve Gümüşhane İli, batısı Akçaabat ve Tonya İlçeleri, kuzeyi Trabzon İli, güneyi ise Gümüşhane İli ile çevrilidir. Coğrafi yapısı, tamamen dağlık ve engebelidir. Zigana, Kulin, Kuştul dağları belli başlı dağlarıdır. Çam ormanlarının süslediği vadilerin ortasındaki Değirmendere adı verilen bir dere yatağında kurulmuş olan ilçe merkezi doğal güzellikler bakımından Trabzon'un en güzel yörelerindendir. 2000 metre yüksekliğe kadar zengin orman örtüsü, daha yükseklerde ise otlaklar (yaylalar) ve dağ bitkileriyle kaplıdır. Karadeniz Bölgesi'ni Doğu Anadolu'ya bağlayan ünlü Zigana geçidi Maçka ilçesinin sınırları içinden başlamaktadır. Türkiye'nin en uzun tünellerinden bir olan Zigana Tüneli (1875 m) bu geçitte bulunmaktadır. Ayrıca Galyan deresini Bayburt İline  bağlayan Gümüşki, Maçka ile Akçaabat ilçelerini birbirine bağlayan Haçka ve Maçka yaylalarının, Torul bağlantısını sağlayan Meryemana geçitleri bulunmaktadır. Hamsiköy, Meryemana, Mulaga ve Galyan dereleri, ilçemiz Esiroğlu mevkiinde buluşarak Maçka deresi adı altında Karadeniz’e dökülmektedir. Sumela Manastırı, Altındere Milli Parkı, Altındere Milli Parkı  içinde yer alan Meryemana vadisi, Vazelon ve Kuştul Manastırları, 50’nin üzerindeki korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları ve 137 yaylası ile bölgede önemli turizm merkezlerinden biri durumundadır. İlçenin arazi yapısı çok engebeli ve erozyona müsait olması nedeniyle eğimi fazla olan alanlar, fındık, karışık meyvelik ve çayırlık alanlar olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ilıman ve yağışlı iklime sahiptir.
  • İklimin etkisiyle zengin bitki florasına sahip olmuştur. Başlıca bitki örtüsünü tarımsal alanlar,  ormanlık alanlar, çalılıklar ve çalı formundaki ağaççıklar, çayır-mera alanları oluşturmaktadır. Ormanlık alanlarda ladin çeşitleri, ibreli ağaçlardan göknar, sarıçam, karaçam, diğer yapraklı çeşitlerden kestane, meşe, kayın, kızılağaç, ıhlamur, ceviz, Trabzon taflanı (Karayemiş), söğüt, ormangülü, şimşir, kızılcık, yaban mersini, yabani elma, yabani kiraz, yabani armut, yabani erik, yabani fındık ve yabani böğürtlenden meydana gelen zengin bir bitki örtüsü çeşitliliği vardır. Tarım alanlarında hakim bitki fındık ve karışık meyveliklerdir. 

​​​​​Şeflikler​​​

  
  
  
Adres
Çatak Orman İşletme Şefliği+904625121022+904625121090

Pilot Nurettin Doğan Cad. No:2 61750 Maçka/Trabzon

Esiroğlu Orman İşletme Şefliği+904625121022+904625121090

Pilot Nurettin Doğan Cad. No:2 61750 Maçka/Trabzon

Hamsiköy Orman İşletme Şefliği+904625121022+904625121090

Pilot Nurettin Doğan Cad. No:2 61750 Maçka/Trabzon

İpekyolu Orman İşletme Şefliği+904625121022+904625121090

Pilot Nurettin Doğan Cad. No:2 61750 Maçka/Trabzon

Kayabaşı Orman İşletme Şefliği
Lişer Orman İşletme Şefliği
Maçka Orman İşletme Şefliği+904625121022+904625121090

Pilot Nurettin Doğan Cad. No:2 61750 Maçka/Trabzon

Yeşiltepe Orman İşletme Şefliği+904625121022+904625121090

Pilot Nurettin Doğan Cad. No:2 61750 Maçka/Trabzon

​​