Torul Orman İşletme Müdürlüğü

​​​

Adem KARABİNA

Orman İşletme Müdürü

​​​​​​​​​​​​Tanıtım​​

  • Trabzon–Gümüşhane-Bayburt–Erzurum yolu üzerinde bulunan ve M.Ö. ki yıllarda kurulduğu anlaşılan Torul, bu cihetle tarihi öneme haizdir. lV. Haçlı Seferi sırasında Trabzon’u ele geçiren Cenevizliler Torul’u da alarak ilçenin birçok yerinde kaleler ve haberleşmede kullanılan ateş kuleleri inşa etmişlerdir. Torul Kalesi de bunlardan birisidir.
  • Torul, madenleri ve ormanlarıyla ün yapmış olup sarp ve geçit vermeyen kayalıkları nedeniyle sığınma yeri olmuştur.
  • İlçe Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde, Harşit Çayı su toplama havzası ile, Gümüşhane ilinin yönetim sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölgenin en önemli akarsularından birini oluşturan bu çay, derin ve dar bir vadiden akmaktadır. Torul’un kurulduğu yer, Harşit ’in en fazla genişlediği ve kuzeybatıdan akarak aynı konumda bu çayın önemli kollarından Herek Çayının karıştığı bir yöredir. Torul yerleşmesi Harşit ve Herek Çayları boylarında kurulmuştur. Torul’ un kuzeyinde Doğu Karadeniz Dağlarından Alacadağ (2180 m) ile Horoz Dağları (2.396 m) ve Çakırgöl Dağları gibi, kabaca kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan yüksek dağlara yer vermektedir. Güneyinden ise Giresun Dağlarının doğu uzantılarını oluşturan Balaban Dağları (3.450 m) ile çevrelenmiştir. İlçe kuzeybatıdan Tonya ve kuzeydoğudan Maçka gibi Trabzon’un ilçeleriyle sınırdır. Batıdan Kürtün ile güneyinden Gümüşhane ile komşu olan ilçe, güneybatıdan Giresun ili Alucra ilçesiyle, Güneydoğudan ise çok dar sahalı olarak Şiran torul ilçesi ile sınırı bulunmaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Bakımından Anadolu Diagonali (Çaprazı) içerisinde olup bitki ve hayvan türü bakımından oldukça zengindir. İlçe yayla, doğa, mağara ve kış turizmi açısından da birçok zenginliğe sahiptir. Zigana Yaylası, Artabel Gölleri Doğa Parkı, Limni Gölleri, Karaca Mağarası bunların başlıcalarıdır. Torul Orman İşletme Müdürlüğü Torul İlçe merkezinde bulunmaktadır. 
  
  
  
Adres
Alacadağ Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Baraj Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Günyüzü Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Kabaktepe Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Karaca Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Kürtün Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Örümcek Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Sarıçdağı Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Torul Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
Zigana Orman İşletme Şefliği+904566112071+904566112729
Tuğrulbey Mah. Orm. İşletme Sokak 29800 Torul/Gümüşhane
​​